lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0236 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
15 มิ.ย. 2560 10:10 น.
วิธีการจัดส่ง :ขาตั้งกีต้า อุปกรณ์ขนาดกลาง-ใหญ่
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0235 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
14 มิ.ย. 2560 09:56 น.
วิธีการจัดส่ง :สายกีต้า น้ำยา อุปกรณ์ขนาดเล็ก
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0234 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
9 มิ.ย. 2560 08:11 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
SAI4000011945
คุณวินัยศักดิ์ เจริญรัมย์
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0229 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
3 มิ.ย. 2560 16:58 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
KBAN000114258
คุณ สร้างศักดิ์ สิงสง
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0231 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
30 พ.ค. 2560 10:07 น.
วิธีการจัดส่ง :สายกีต้า น้ำยา อุปกรณ์ขนาดเล็ก
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0226 วันที่ทำการจัดส่ง :4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 พ.ค. 2560 08:38 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0222 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
18 พ.ค. 2560 13:06 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0221 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
16 พ.ค. 2560 16:57 น.
วิธีการจัดส่ง :สายกีต้า น้ำยา อุปกรณ์ขนาดเล็ก
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0216 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
11 พ.ค. 2560 13:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0218 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
11 พ.ค. 2560 12:58 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0212 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
2 พ.ค. 2560 14:54 น.
วิธีการจัดส่ง :สายกีต้า น้ำยา อุปกรณ์ขนาดเล็ก
คุณ กิตติพิชญ์
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0214 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
2 พ.ค. 2560 14:53 น.
วิธีการจัดส่ง :สายกีต้า น้ำยา อุปกรณ์ขนาดเล็ก
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0213 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
29 เม.ย. 2560 08:23 น.
วิธีการจัดส่ง :สายกีต้า น้ำยา อุปกรณ์ขนาดเล็ก
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0211 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
27 เม.ย. 2560 16:35 น.
วิธีการจัดส่ง :สายกีต้า น้ำยา อุปกรณ์ขนาดเล็ก
คุณ อรรถโกวิท
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0192 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
16 มี.ค. 2560 14:37 น.
วิธีการจัดส่ง :สายกีต้า น้ำยา อุปกรณ์ขนาดเล็ก
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0190 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
17 ก.พ. 2560 16:12 น.
วิธีการจัดส่ง :สายกีต้า น้ำยา อุปกรณ์ขนาดเล็ก
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0187 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
3 ก.พ. 2560 16:02 น.
วิธีการจัดส่ง :สายกีต้า น้ำยา อุปกรณ์ขนาดเล็ก
คุณทักษ์ดนัย
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0183 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
23 ม.ค. 2560 16:20 น.
วิธีการจัดส่ง :สายกีต้า น้ำยา อุปกรณ์ขนาดเล็ก
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0167 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
9 ธ.ค. 2559 10:11 น.
วิธีการจัดส่ง :สายกีต้า น้ำยา อุปกรณ์ขนาดเล็ก
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0165 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
28 พ.ย. 2559 09:25 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0163 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
23 พ.ย. 2559 09:25 น.
วิธีการจัดส่ง :สายกีต้า น้ำยา อุปกรณ์ขนาดเล็ก
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0150 วันที่ทำการจัดส่ง :8 เดือนที่ผ่านมา
11 ต.ค. 2559 11:17 น.
วิธีการจัดส่ง :สายกีต้า น้ำยา อุปกรณ์ขนาดเล็ก
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0152 วันที่ทำการจัดส่ง :8 เดือนที่ผ่านมา
11 ต.ค. 2559 11:17 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0147 วันที่ทำการจัดส่ง :9 เดือนที่ผ่านมา
16 ก.ย. 2559 11:49 น.
วิธีการจัดส่ง :กีต้าร์
KBAN000026950
หมายเหตุ : คุณ ปรมัตถ์ เพชรบังเกิด
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0144 วันที่ทำการจัดส่ง :9 เดือนที่ผ่านมา
7 ก.ย. 2559 13:11 น.
วิธีการจัดส่ง :สายกีต้า น้ำยา อุปกรณ์ขนาดเล็ก หมายเหตุ : คุณ ชัยพิชิต
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0141 วันที่ทำการจัดส่ง :9 เดือนที่ผ่านมา
31 ส.ค. 2559 11:27 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
KBAN000023412
หมายเหตุ : คุณ กัณฑ์อเนก ประทุมทอง
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0134 วันที่ทำการจัดส่ง :9 เดือนที่ผ่านมา
23 ส.ค. 2559 15:20 น.
วิธีการจัดส่ง :สายกีต้า น้ำยา อุปกรณ์ขนาดเล็ก หมายเหตุ : คุณ ธนรัชต์
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0131 วันที่ทำการจัดส่ง :10 เดือนที่ผ่านมา
16 ส.ค. 2559 14:43 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : คุณ พิณพร
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0126 วันที่ทำการจัดส่ง :10 เดือนที่ผ่านมา
2 ส.ค. 2559 11:24 น.
วิธีการจัดส่ง :สายกีต้า น้ำยา อุปกรณ์ขนาดเล็ก หมายเหตุ : คุณ จิณณวัตร
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0107 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
25 พ.ค. 2559 16:27 น.
วิธีการจัดส่ง :สายกีต้า น้ำยา อุปกรณ์ขนาดเล็ก หมายเหตุ : นิตติยา ศรีวิเศษ
1
2
3
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 83 พัสดุ

__________________________________

เพิ่มเพื่อน

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

CATEGORY

อปุกรณ์อื่นๆ [306]
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม361,755 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด144,734 ครั้ง
เปิดร้าน22 ม.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท22 มิ.ย. 2560

089-770-4660
facebooktwitter
Go to Top